Wat is logopedie?

Een logopedist houdt zich bezig met onderzoek naar en behandeling van problemen op één of meerdere gebieden. Mensen communiceren door gebruik te maken van stem, articulatie en door taal (geluiden, woorden, zinnen, verhalen). Om de communicatie te laten slagen moeten ze anderzijds goed kunnen horen, luisteren en de taal kunnen begrijpen.
Voor het spreken is het van belang dat de primaire mondfuncties als zuigen, slikken, kauwen en bijten goed ontwikkeld zijn. Logopedie omvat dus stem, spraak, horen/luisteren, taalbegrip, taalproductie en afwijkende mond-/slikgewoonten.