Na aanmelding

De logopedist zal u en uw kind uitnodigen voor een kennismaking en gesprek.
Afhankelijk van de hulpvraag en dit eerste gesprek zal zij onderzoek(en) doen en zonodig therapie adviseren.
Na het stellen van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken.

Uw kind wordt 1 x per week behandeld. Een behandeling duurt maximaal 25 minuten.

De duur van de behandeling verschilt per persoon en is onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen. Naast de directe behandeling geeft de logopedist  advies over hoe u en/of uw kind het best met de logopedische problemen om kan gaan. Daarnaast geeft zij oefeningen mee om in de eigen omgeving te doen. 

Indien een (jong) kind wordt behandeld, ga ik ervan uit dat u als ouder erbij aanwezig bent. Zo kunt u zien op welke wijze uw kind gestimuleerd wordt/kan worden. Uiteraard gebeurt dit spelenderwijs en met enthousiasme. Ik vindt het belangrijk, dat een kind met veel plezier komt en wordt behandeld.

Samenwerking met derden

Zonodig, en alleen met uw toestemming vindt overleg met derden plaats.

Samenwerking met anderen is erg belangrijk binnen deze praktijk. Zo komt het regelmatig voor, dat de logopedist aanwezig is bij een overleg op school over een bepaald kind. Op deze manier kan er snel en efficiënt samengewerkt worden.

 

Uw mening telt

Ik doe uiteraard mijn uiterste best om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Ik handel volgens de beroepscode van logopedisten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (N.V. L. F.). Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan mij (de praktijkhouder) kenbaar maken? Dit kan persoonlijk, telefonisch of per email. Zodoende kunnen we uw klacht gelijk oplossen! Ik ben tevens aangesloten bij de klachtenregeling van de N.V.L.F. Op verzoek is de klachtenregeling in te zien in de praktijk. Bekijk ook de folder over de klachtenregeling.
Folder college van toezicht
Patientklachtrecht en beroepscode
Klachtenfolder