Waarom deze praktijk?

  • Deskundige, enthousiaste logopedist
  • Steeds dezelfde logopedist (geen wisselingen)
  • Ruime ervaring in het behandelen van (jonge) kinderen
  • Gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
  • Beheersing van de Friese taal
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • Kwaliteitgeregistreerd in het kwaliteitstregister Paramedici
  • Ik doe aan deskundigheidsbevordering

Het is een allround logopediepraktijk, maar de logopedist beschikt over de nodige specifieke kennis. (Zie ook ’Specifiek’)
Het bieden van kwaliteit is een belangrijk aspect binnen deze praktijk. Er worden regelmatig na- en bijscholingen gevolgd, waardoor de logopedist op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie.

Specifiek

Ik hebben ruime ervaring in het behandelen van spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Daarnaast behandel ik kinderen met problemen in het mondgedrag en het slikken (OMFT).
Vanuit deze praktijk geef ik cursussen spraakafzien. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.
Soms staat het logopedische probleem niet op zichzelf. Het kan zijn dat er leerproblemen, medische problemen, sociaal-emotionele problemen of problemen op het gebied van het contact of de aandacht zijn. Ook dan kan ik uw kind op een adequate manier begeleiden.

Interessante links zijn: